Kartonážne stroje / Mostová vysekávačka


Mostová vysekávačka je zariadenie slúžiace na presekávanie štrbín základných škatúľ z vlnitej lepenky.


MOSTOVÁ VYSEKÁVAČKA- späť -